Vážení spoluobčania, milí obyvatelia Prešovského kraja…

Vážení spoluobčania, milí obyvatelia Prešovského kraja,

štyridsať rokov žijem v Prešove, mám tu svoju rodinu, tu vyrástli moje deti, tu podnikám, tu platím dane a zamestnávam ľudí. 

Vo svojich firmách som za 30 rokov svojej podnikateľskej činnosti poskytol viac ako 6000 pracovných príležitostí. Sú za mnou výsledky a bohaté skúsenosti. Prešovský kraj je mojím domovom a nie je mi jedno, že náš kraj stagnuje, že už 32 rokov nenapreduje, že okrem nákupných centier a moderných čerpacích staníc pohonných hmôt sa tu nič podstatné nezmenilo, skôr naopak, zanikli poľnohospodárske družstvá a množstvo obrovských štátnych podnikov, ktoré ponúkali tisícom obyvateľov nášho kraja stabilné pracovné miesta a sociálne istoty.

Strach z chudoby, biedy, strach o vlastnú existenciu, žiadne sociálne istoty, kolabujúce zdravotníctvo, školstvo, hroziaci ekonomický kolaps krajiny, to je výsledok práce politických nominantov po 32 rokoch života v slobodnej a demokratickej spoločnosti. Za tento stav a žalostnú situáciu, v ktorej sa nachádzame, môžu politické strany,nezmyselné koalície politických strán a ich samotní lídri, ktorým sme až doteraz v demokratických voľbách dávali svoju dôveru. Do ich rúk sme zverili našu vlasť, mesto, či náš kraj. Namiesto toho, aby sa ako starostliví hospodári starali o našu krajinu, o náš národ, pred záujmami nás všetkých uprednostnili svoje vlastné záujmy a záujmy privatizérov, oligarchov, zlodejov, podvodníkov, DPH-čkárov. Starali sa iba o seba, o svoj prospech a o svoje rodiny.

Práve týmto politikom vďačíme za to, že Prešovský samosprávny kraj je najzaostalejší a najmenej rozvinutý kraj na Slovensku. Aj keď sme najväčší samosprávny kraj v krajine, sme na poslednom mieste v prijatých investíciách, v prideľovaní vládnych stimulov a v čerpaní eurofondov na podporu rozvoja regiónu. Po štyroch rokoch si na nás zasa spomenuli slávni lídri politických strán, ktorým najviac vďačíme za súčasnú ekonomickú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Zasa potrebujú naše hlasy, zasa nám sľubujú vzdušné zámky, zasa nás vodia za nos, len aby dostali svojich nominantov do funkcií, aby mohli ďalej bohatnúť, aby mohli ďalej bedačiť tento národ a presadzovať svoju moc.

Oni nemajú ani predstavu ako tu v našom kraji normálny človek žije, oni sa liečia v nadštandardných nemocniciach pre promi- nentov. Oni nemajú problém s liekmi, pre nich sú k dispozícií tie najnovšie a najdrahšie lieky a najmodernejšie diagnostické prístroje. Oni nemusia čakať pol roka na operáciu, alebo 4 mesiace na CT vyšetrenie. Oni nemajú existenčné problémy, ich netrápi cena potravín, elektriny ani plynu, oni sú už tak bohatí, že si to ani nevieme predstaviť. Ich netrápi kolabujúci stav školstva, pretože ich deti študujú na zahraničných školách. Ich netrápi ani situácia vo vlastnej krajine, pretože oni už majú domy, hotely, farmy i firmy v tých najlukratívnejších svetových lokalitách v Dubaji, na Floride či v Austrálii. Vlastne, oni si o nás myslia, že tu na východe nič nie je…

Vážení spoluobčania, uchádzam sa o vašu priazeň v týchto regionálnych voľbách. Aj napriek viacerým ponukám politických strán som sa rozhodol kandidovať na funkciu predsedu Prešovského samosprávneho kraja, ako nezávislý kandidát, pretože chcem mať čisté a voľné ruky, chcem mať čistú myseľ pri riadení kraja a nechcem byť spútaný, alebo obmedzovaný koaličnými zmluvami, či záujmami alebo ideológiami politických strán. Do regionálnej politiky chcem vniesť čestnosť, transparentnosť, zastaviť korupciu a svoje skúsenosti premeniť na lepší a krajší život, nové príležitosti a rozvoj prekrásneho Prešovského samosprávneho kraja. Nášmu kraju ponúkam svoje dlhoročné skúsenosti, odbornosť, zdravý rozum a čisté ruky. Chcem pre náš prekrásny kraj pracovať tak, aby som sa aj na konci volebného obdobia mohol vám a svojím deťom i vnúčatám pozrieť smelo do očí.

Chcem zastaviť netransparentnosť, korupciu, klientelizmus a šafárenie s peniazmi nás všetkých. Vedúce funkcie na úrade samosprávneho kraja sú obsadené straníckymi nominantami podľa koaličných dohôd a nie odborníkmi na jednotlivé oblasti a to je na chode úradu jasne vidieť. Občan už stratil vieru, že sa na tomto úrade dá na počkanie, alebo v primeranej dobe niečo vybaviť. A to sa musí okamžite zmeniť.

Čerpanie eurofondov bolo doteraz v PSK iba pre vyvolených so správnou straníckou knižkou. Platilo heslo, radšej nevyčer- páme, ako by sme z toho nemali nič mať. Úrad VÚC sa uzatvoril do seba, chránil si informácie o možnostiach čerpania eurofondov. Úradník sa stal nedotknuteľný a chránený stranícky kolega župana a občan iba otravujúci jedinec, ktorý niečo chce a neustále otravuje.

Občania Prešovského kraja nemali doposiaľ prístup k informáciám o eurofondoch, nemal im kto poradiť prispracovaní projektov. Z tohoto dôvodu, chcem v prípade zvolenia za predsedu PSK, vytvoriť vlastnú agentúru VÚC pre podporu čerpania eurofondov a prípravy projektov pre všetkých obyvateľov kraja. Výstavba nájomných, tzv. „štartovacích“ bytov a nové príležitosti a podporné programy pre mladú generáciu musia zamedziť sťahovaniu sa mladej generácie z nášho kraja pre existenčné problémy.

Najväčším problémom nášho kraja je nevyhovujúca dopravná infraštruktúra, nemôžeme očakávať, že tu príde investor, ktorý bude vyrábať priemyselné komponenty a ponúkať nové príležitosti. Z tohto dôvodu musíme spolu s primátormi a starostami vytvoriť tlak na vládu, aby sa okamžite začali stavať rýchlostné komunikácie a aby sa už k nášmu kraju prestala správať macošsky.

Hľadajme priemyselné odvetvie, kde by sme obišli všetky nepriaznivé aspekty nášho kraja. Takýmto priemyselným odvetvím by sa mohol stať cestovný ruch, agroturistika, využívanie termálnych a liečivých prameňov. Na európskom pracovnom trhu je momentálne najväčší nedostatok IT odborníkov, to by mohla byť šanca aj pre náš kraj, tento produkt sa nemusí prepravovať po nevyhovujúcich cestných komunikáciách, ani po zastaralých železničných tratiach. Potrebujeme však tomuto odvetviu prispôsobiť a racionalizovať školstvo. Toto môžu byť nové príležitosti pre mladú generáciu.

Keďže doteraz márne čakáme na investorov a sme na poslednom mieste zo všetkých krajov v prideľovaní vládnych investícií, je jasné, že v tejto ťažkej dobe energetickej krízy, je málo pravdepodobné, že sa to radikálne zmení. Musíme rozvíjať to, čo tu máme od Pána Boha a prírodné poklady, ktoré v sebe skrýva Prešovský kraj potrebujeme ukázať svetu. Potrebujeme podporiť cestovný ruch, dobudovať infraštruktúru pre skvalitňovanie služieb v cestovnom ruchu, tak aby sme dokázali prilákať a udržať si záujem turistov v atraktívnych turistických strediskách. Z cestovného ruchu sa musí stať priemyselné odvetvie, ktoré priláka turistov a vytvorí nové pracovné príležitosti.

V kraji kde sa za tridsaťdva rokov zlikvidoval priemysel a zlá existujúca dopravná infraštruktúra nám jasne naznačuje, že priemyselný rozvoj v blízkej budúcnosti nie je reálny sa musíme zamerať na to čo tu máme a to je pôda, nádherná príroda a množstvo kultúrnych a historických pamiatok. Výraznou podporou malých agropodnikateľov a agroturistiky zabezpečíme rozvoj vidieka a nové príležitosti.

Nesmieme zabúdať ani na podporu existujúcich podnikateľských subjektov, ktorí v našom kraji dlhodobo vytvárajú stabilné pracovné príležitosti. Musíme sa spoliehať sami na seba, pretože už 32 rokov márne čakáme na zahraničných investorov, ktorí sa záhadne objavujú iba každé štyri roky tesne pred voľbami.

Vážení spoluobčania,
už sa v týchto voľbách nedajme oklamať, voľme rozumne, dajme šancu novým tváram, za ktorými sú výsledky, nie reči a nenaplnené sľuby. My chceme pokrok, nie úpadok. My už nechceme voliť zlo, ani menšie zlo, my už chceme voliť iba dobro. Potrebujeme si zvoliť kandidáta, ktorému záleží na rozvoji nášho regiónu. Potrebujeme župana, ktorý je verný v tomto nevernom svete, vďačný v nevďačnom svete, dáva, keď všetko okolo je len o braní. V našom kraji potrebujeme lídra, ktorý počúva hlas svojho ľudu, človeka, ktorý má odvahu zmeniť veci, ktoré musia byť zmenené pre dobro nás všetkých. Ukážme nominantom politických strán a nezmy- selných politických koalícií, že už im neveríme, že ich už máme plné zuby, že to oni môžu za biedu a chudobu, ktorá nám hrozí.


PhDr. Ján Bync, PhD

nezávislý kandidát
na predsedu 

Prešovského samosprávneho kraja